21 February 2019 06:27:22
Kontakt

Telefon: 42 70 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse: Kritisabel aftale om tvangsindskrivning

Pressemeddelelse

Kritisabel aftale om tvangsindskrivningHovedfolder: lille_boern_i_glas.png

Der indgået en politisk aftale om tvangsindskrivning af 1-årige i ’læringstilbud’.

Vi finder det dybt problematisk at et flertal i Folketinget nu vil tvinge 1-årige i udpegede boligområder i ’læringstilbud’.

”Os bekendt findes der ingen evidens for at den form for tvang virker. Tværtimod siger al fornuft, at tvang avler modstand og modstand styrker ikke integrationen, hvis det var det der var formålet med aftalen” siger forældreorganisationerne

Hvis vi skal lykkes med at få flere af de mindste i dagtilbud, så er dialog, oplysning og samarbejde vejen frem.

Tvang ødelægger både samarbejdet og tilliden mellem forældre og pædagogisk personale, som er essentielt for børns udvikling og trivsel. Med tvangstilbuddet bliver det ’samarbejde’ ødelagt og vi spolerer mulighederne for den gode sprogudvikling, integration og trivsel.

Vi anerkender at der nogle steder er behov for øget integration og at gode dagtilbud kan være et af midlerne, men vi har meget svært ved at forstå at man skal tvangslære 1-årige om danske traditioner og værdier, når en 1-årigs behov primært er tryghed, omsorg og nære relationer til sine voksne hjemme og i dagtilbuddet. Og med de øgede kontrolopgaver overfor forældrene og flere ressourcekrævende børn i dagtilbuddet tæres der yderligere på de knappe personaleressourcer til kerneydelsen.

’Gode dagtilbud, hvor der vel at mærke er et tilstrækkeligt antal veluddannede pædagogiske medarbejdere som har tid til dialog og samtale med børnene, er et gode, men tvang er ikke løsningen. Her bliver børn gidsler i et ganske urimeligt spil’ slutter forældreorganisationerne

Louise Gjervig Lehn, formand for FOLA – Forældrenes Landsforening tlf. 40507758

Flemming Linnebjerg Rasmussen – formand for Odense ForældreOrganisation tlf. 51158084

Julie Kyndesgaard – formand for Københavns Forældreorganisation tlf. 26344050

Andreas Brandrup Elkjær – formand for Roskilde Forældreorganisation tlf. 61308020

Morten Bowman – formand for Århus Forældreorganisation tlf. 21172410

2,301,114 Unikke besg