Kontakt

Telefon: 70 20 51 54

Mail: fola@fola.dk

Pressekontakt


Følg FOLA på Facebook
Klik her
Pressemeddelelse: Gode takter i regeringsudspillet

Gode takter om forældreindflydelse i Regeringsudspillet ’Stærke dagtilbud’Hovedfolder: mariehons.jpg

Der er gode takter omkring forældrenes indflydelse i regeringsudspillet ’Stærke dagtilbud’ ’ siger Einar Gylling Dørup, næstformand i FOLA – Forældrenes Landsforening.

’Undersøgelser viser at samarbejde mellem forældre og pædagogisk personale er betydningsfuldt for børns trivsel og udvikling, så det varmer naturligvis vores forældre-hjerter, når regeringsudspillet har fokus på at styrke forældrebestyrelsernes indflydelse.

Regeringsudspillet har fat i noget essentielt, når det nævnes at forældrebestyrelsernes indflydelse er begrænset og, at alle enheder skal have ret til repræsentation i den fælles forældrebestyrelse, der hvor vi har store områdeinstitutioner’ siger Einar Gylling Dørup

’Vores opfordring til regeringen er, at vi går skridtet videre og genindfører obligatoriske forældrebestyrelser med lovsikret kompetence i alle fysiske enheder.

Pressemeddelelse: Der skal minimumsnormeringer til

Hovedfolder: dorthe.jpg’Alle forældre skal gå på arbejde velvidende, at deres børn er i et dagtilbud med tryghed, udfordringer og leg’ lyder det i regeringsudspillet ’Stærke dagtilbud’

’Gode toner, men udspillet giver langt fra løsningen på den altoverskyggende udfordring på dagtilbudsområdet, nemlig at der er en eklatant mangel på voksne i vores børnehaver, vuggestuer og fritidsinstitutioner’ siger Louise Gjervig Lehn, formand for FOLA – Forældrenes Landsforening

’Vi kan ikke lede os til flere pædagogiske medarbejdere. Kompetenceløft, som det foreslås i udspillet, er principielt svært at anfægte, men heller ikke kompetenceløft er løsningen på det grundlæggende problem, at der er alt for mange børn til alt for få pædagogiske medarbejdere. For hvilket barn har glæde af det pædagogiske personales kursusdeltagelse, hvis personalet og den tilegnede viden aldrig når ud på gul og grøn stue?

Pressemeddelelse

Pressemeddelelse.

Løft alle børn med flere pædagogiske medarbejdere.

Hovedfolder: lille_boern_i_glas.png’Det er positivt at regeringen har fokus på de udsatte børn, men det er samtidig uhyre vigtigt at holde fast i at vi løfter de udsatte børn ved at løfte alle børn’ siger Einar Gylling Dørup, næstformand i FOLA – Forældrenes Landsforening.

’For nylig har en undersøgelse vist at pædagoger ofte er alene med 17 børn. Det er fra dét niveau vi skal løfte den generelle normeringen – dvs. flere pædagogiske medarbejdere til alle børn, for i virkeligheden skaber vi jo udsatte børn, når vi præsenterer dem for en hverdag hvor 17 børn må dele en voksen’ fortsætter Einar Gylling Dørup

’Som samfund har vi forladt pasningstanken – det slår regeringsudspillet også fast. Vi har som samfund besluttet, at vores dagtilbud skal skabe trivsel, udvikling og læring. Vi ved også godt, at det der skal til for at løse opgaven, er flere veluddannede pædagogiske medarbejder til vores børn.  Derfor bliver vi nødt til at sikre alle børn den helt fundamentale voksenkontakt. Og det kan kun lykkes, hvis vi er villige til at investere i flere pædagogiske medarbejdere til alle vores børn i samtlige dagtilbud. Så det er helt klart vores anbefaling til regeringen’ slutter Einar Gylling Dørup

Einar Gylling Dørup kan kontaktes på mobil: 5234 7982

Flere pædagoger

Hovedfolder: dorthe.jpgForældre kalder på flere pædagoger i børnehaven.

Regeringen vil ansætte flere pædagoger til udsatte børn. Forældreformand kalder det et greb i den rigtige retning.

Der er generelt for få pædagoger til at passe på de små poder i børnehaver og vuggestuer.

Det mener formand for forældreforeningen Fola, Louise Gjervig Lehn, der derfor hilser regeringens forslag om flere pædagoger til udsatte børn velkommen.

- Det er et greb i den rigtige retning. Normeringen er noget af det, som betyder rigtig meget. Det har længe været en stor efterspørgsel fra os forældre, til at få flere voksne omkring vores børn.

Læs hele historien i Information https://www.information.dk/telegram/2017/04/foraeldre-kalder-paa-flere-paedagoger-boernehaverne?lst_ltst

Landsdækkende aktioner 10. maj 2017

Velfærdsalliance.dk - aktioner 10. maj 2017

Hovedfolder: stop_brnebesparelser.jpgMed stort pres fra bl.a. Velfærdsalliance.dk, hvor FOLA deltager aktivt, lykkedes det med 74 kommunale aktioner d. 12. maj sidste år mod omprioriteringsbidraget og for velfærd, at få tilbageført 2,2 mia. kr. fra omprioriteringsbidraget.

Det var en stor sejr, som skyldes en bred modstand med besparelser på velfærden og opbakning til kommunernes forhandlere, som i juni forhandlede aftalen om kommunernes økonomi. Desværre lykkedes det ikke at få alle besparelser taget af bordet.

Omprioriteringsbidraget er erstattet af et ’moderniserings- og effektiviseringsprogram’, som vil betyde forringelser – også på dagtilbudsområdet.

Derfor er vi atter med, når Velfærdsalliancen kalder til fælles markering mod kommunale besparelser d. 10. maj 2017.

En række kommuner har allerede meldt sig til at markere dagen. Se her hvilke kommuner der er med. Man kan koble sig på allerede igangsatte aktioner, men man kan også lave mindre og mere enkle markeringer, som passer lokalt. Vi håber I er med

Forslag til enkle happenings/aktioner 10. maj 2017:

Jo, vi skal have flere pædagoger og ikke flere lukkedage!

Jo, vi skal have flere pægoger og færre lukkedage!Hovedfolder: lille_boern_i_glas.png

Svar på Angela Brinks indlæg i Jyllandsposten 'Institutionerne skal have bedre ledere, ikke flere pædagoger'

Vi er enige i at vi ikke skal 'rutte' med vores fælles penge, men vi mangler stadig dokumentation for den reelle besparelse, når daginstitutioner holder lukkedage og lukkeuger og små børn afleveres i fremmede institutioner blandt ukendte børn og voksne. 'Det er rationelt og det sparer penge' siger du. Hvad er det vi sparer - lys og varme, måske? Men ikke personaletimer, for personalet skal under alle omstændigheder have ferie. Nu tvinges de blot til at holde ferien på de såkaldte lukkedage og lukkeuger.

Åbent brev til Mai Mercado vedr. minimumsnormeringer

Åbent brev til Mai Mercado vedr. minimumsnormeringer

Kære Mai Mercado

Der debatteres minimumsnormeringer lige nu og som det fremgår af pressen er din begejstring til at overse. Du kalder forslaget om minimumsnormeringer både dyrt og rigidt. http://www.dr.dk/nyheder/politik/boerneminister-om-minimumstal-paedagoger-det-bliver-dyrt-og-rigidt

Selvfølgelig koster det penge her og nu, hvis vi skal hæve grundnormeringen i vores dagtilbud og sikre vores børn en chance for den helt fundamentale voksenkontakt. Spørgsmålet er om det i virkeligheden ikke er en rigtig god investering, som kommer mange fold igen til børnene i form af øget trivsel og bedre udvikling, men også til samfundet som helhed i form af livsduelige børn og velfungerende voksne.

Radikales forslag om minimumsnormeringer

Pressemeddelelse vedr. Radikales forslag om minimumsnormeringerHovedfolder: postkort_fola_2015mindre.jpg

'Stor tak til de Radikale for at lægge op til minimumsnormeringer i vores dagtilbud. Det er et af vores hjertebørn i bestræbelsen på at skabe kvalitet i vores dagtilbud' siger Einar Gylling Dørup, næstformand for FOLA - Forældrenes Landsforening

'Så naturligvis er vi begejstrede for, at R ser værdien i at sikre de mindste et minimum af voksenkontakt'

'Det er ikke samme normering som vi foreslår, men erkendelsen af nødvendigheden af centrale standarder er et vigtigt skridt. Og så tager vi efterfølgende drøftelsen med de Radikale og de øvrige partier i Folketinget om hvor vi placerer niveauet'  fortsætter Einar Gylling Dørup

 
Børnenes Grundlovsdag 2017

Vær med til at fejre Børnenes Grundlovsdag 2017

Børnenes Grundlovsdag bliver i 2017 afholdt torsdag d. 1. juni med temaet:

'Retten til det gode børneliv'

Alle børn har ret til et godt børneliv. Det sætter Børnenes Grundlovsdag fokus på i 2017 hvor, dagen fejres og markeres for 22. gang.

Børnenes Grundlovsdag fejres over hele landet. I København er der et stort arrangement i Hans Tavsens park.

Hermed en stor opfordring til, at I alle - dagtilbud, fritidstilbud, skoler og hvem, der har lyst –  fejrer dagen lokalt, da de lokale arrangementer udgør en meget betydningsfuld del af markeringen af Børnenes Grundlovsdag.

Nytårstale Louise Gjervig Lehn, formand for FOLA

Nytårstale Louise Gjervig Lehn, formand for FOLA - Forældrenes Landsforening

2016 har på mange måder været et begivenhedsrigt år.

Vi har fået valgt en stor og meget aktiv bestyrelse med repræsentanter fra Århus, Odense, Nyborg, København, Frederiksberg, Roskilde og Egedal kommuner.

Vi har deltaget i et hav af ministerielle udvalg - bl.a. om de nye styrkede pædagogiske læreplaner, ligestilling, antimobning, læringsmiljøer, kvalitetsforum for dagtilbud, samarbejde mellem skole og fritid, Rådet for børns læring etc.

Velkommen til de nye ministre på børneområdet

Hovedfolder: Strand2.jpgVelkommen Mai Mercado og Merete Riisager.

FOLA byder sammen med forældreorganisationerne i Odense, Århus og København de to nye ministre Mai Mercado, social- og børneminister samt Merete Riisager, undervisningsminister, velkomne. Der er nok at tage fat i på børneområdet.

'Tillykke med udnævnelsen som minister for børneområdet. Vi håber på godt og visionært samarbejde omkring vores børns liv.

Der er samfundsmæssig fokus på betydningen af de første leveår og det gode dagtilbuds betydning for børns trivsel og udvikling. Vi håber du vil bidrage til at fastholde fokus og udvikle kvaliteten i vores dagtilbud' lyder indledningen til Mai Mercado

Læs vores velkomst til ministrene

2,031,921 Unikke besøg