Forældrekurser 

Vi har kurser til forældrebestyrelser, forældreråd, personalegrupper og forældremøder. 

 

Kurset kan tage form som en workshop og handler mest af alt om at få aktualiseret og vitaliseret forældresamarbejdet på en vedkommende og engagerende måde.  Udover det kan det bl.a. omhandle følgende emner: 

  • En konkret problemstilling I står i lige nu,

  • Viden om forældrenes kompetencer og rettigheder,

  • Viden om kommunale strukturering af dag- og fritidstilbud i kommunen, principper, pejlemærker og uformelt samarbejde, Introduktion til vejledninger fra Kommunen, Kommunikationsstrategi. 

 

Vi tilrettelægger kurset i samarbejde med jer, så det passer til jer.  

 

Kurserne kan tilkøbes af institutioner eller af kommunen, der betales honorar til FOLA for ydelsen.  Kontakt os på fola@fola.dk og hør mere. 

©2019 by FOLA - Forældrenes Landorganisation. Proudly created with Wix.com