©2019 by FOLA - Forældrenes Landorganisation. Proudly created with Wix.com

 

FOLA 

FORÆLDRENES LANDSFORENING

FOLA samler og styrker forældrenes stemme, så det gode børne,- og ungeliv blomstrer i alle dag og fritidstilbud.

 

  • Dag og fritidstilbud skal være højt prioriteret på den politiske dagsorden

  • Forældredemokrati og forældresamarbejde skal styrkes i alle dag og fritidstilbud.

  • Der  skal være forældreorganisationer i alle kommuner

  • FOLA  vejleder i og fortolker relevant lovgivning.

Meld dig ind i FOLA her. Vi har både individuelle medlemmer og forældreråd, nævn og bestyrelser

Læs her hvordan vi arbejder og hvad vi mener eller følg os på Twitter og Facebook