fbpx

Tilsynspolitik

Læs FOLAs holdning til hvordan tilsyn kan styrke dagtilbud og skabe tryghed og gennemsigtighed for forældre

Tilsyn i dagtilbud er til for børnenes skyld

Som forælder er det noget af en tillidserklæring at aflevere sit barn i et dagtilbud. Vi forventer, at dagtilbuddet fungerer, at vores børn får omsorg og nærvær og at de bliver mødt der, hvor de er. Vores børn skal opleve sig set, hørt og taget alvorligt. Vi forventer, at der er styr på tingene, fordi vi grundlæggende har tillid til systemet. Det mener vi i FOLA, at man som forælder som hovedregel også kan have.

Vi mener samtidig også, at der skal være en form for garanti. Der er også brug for, at institutionerne udvikler sig, så de altid er på højde med situationen og udviklingen i samfundet. Institutionerne skal derfor altid være kritisk konstruktive i tilgangen til deres eget virke. Indimellem er der brug for et blik udefra - et puf, et mindre skub og i helt særlige tilfælde et spark, - eller i hvert fald en nøje tilrettelagt handlingsplan, som der følges helt systematisk op på.

Tilsynet skal hjælpe institutionerne på vej og ikke være en overvågning

Et veltilrettelagt, fagligt og forskningsbaseret tilsyn er afgørende for, at vi forældre kan vide at tingene fungerer. Tilsynet skal gennemføres af konsulenter, som har pædagogfagligheden på plads, samtidig skal konsulenten have et solidt kendskab til strukturen i den kommune, som tilsynet gennemføres i. Tilsynet skal være systematisk og så vidt muligt objektivt. Det er også vigtigt med en hyppighed, som sikrer, at tingene ikke kan nå at køre helt skævt.

Helt afgørende er det at forældrene inddrages i tilsynet, og at der er fuld åbenhed om de forhold, som tilsynet har afdækket. Det skal være en selvfølge, at der følges op på alle tilsyn, som har anmærkninger i forhold til kvaliteten.

For FOLA er det naturligvis også afgørende, at tilsynet ikke detailstyrer, men giver rum til pædagogisk og værdimæssig forskellighed. Et tilsyn må ikke betyde mere kontrol, bureaukrati eller mistillid – tilsynet er til for børnene skyld.

FOLA arbejder for et tilsyn, som kommer hele vejen rundt om forhold i institutionen

Vi anbefaler derfor, at tilsynsmodellerne tilrettelægges, så der inkluderes observationer, vurderinger og målinger, som angår både struktur-, proces- og resultatkvalitet. EVA har udarbejdet en beskrivelse som er brugbar i denne henseende:
- Strukturkvalitet er de forhold, den pædagogiske praksis arbejder indenfor. Det kunne f.eks være fysiske rammer, normering og uddannelse af personalet.
- Proceskvalitet handler om den pædagogiske kvalitet i f.eks. interaktioner mellem børn og voksne og børns sociale og emotionelle udvikling gennem leg og aktiviteter.
- Resultatkvalitet handler om, om børnene bliver skoleparate og udvikler, f.eks sproglige kompetencer af at gå i dagtilbud.

 

bygger trn lille barn

FOLA ARBEJDER DERFOR FOR STYRKEDE TILSYN
VED AT SÆTTE FOKUS PÅ:

At alle dag- og fritidstilbud vurderes ud fra ensartethed, systematik, objektivitet og åbenhed

  • Tilsynet skal være observerende, det skal indbefatte både og uplanlagte besøg.
  • Tilsynet skal foretages af en uvildig konsulent (ansatte, som ikke er ledere af dagtilbuddet)
  • Tilsynet skal foregå ud fra faste parametre
  • Tilsynet skal være dialog og tillidsbaseret, men samtidig skal det også være uvildigt og så vidt muligt objektivt. Det skal sikres, at et tilsyn aldrig alene sker i ledelseslinjen.
  • Et tilsyn som afdækker forhold, der skal ændres, skal følges op af en nøje tilrettelagt handlingsplan, hvor der er angivet præcise datoer for den videre proces.

Forældre skal være en del af tilsynsprocessen

  • Forældrerådet/bestyrelsen skal have mulighed for at deltage i samtaler om tilsynet og de skal udarbejde en udtalelse, som skal vedlægges tilsynet inden den endelige rapport sendes til forvaltningen.
  • Et tilsyn bør også orientere sig i forhold til forhold som personalefravær og personaleudskiftning og forældre, som fravælger institutionen, samt eventuelle forældreundersøgelser
  • Tilsynsrapporter skal være offentligt tilgængelige.

Et tilsyn ikke altid tilstrækkeligt

Derfor arbejder FOLA også for en telefonlinje i staten, som forældre kan ringe og klage til, når det ikke længere er muligt at komme videre af dialogens vej. Det vil sige, at alle almindelige arbejdsgange skal være afprøvet herunder kontakt til bestyrelsen, henvendelse til ledelse både i institutionen og på forvaltningsniveau inden den statslige mulighed benyttes.

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Raffinaderivej 8, bygn. B, 1.sal, C13
2300 København S.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved