fbpx

Hvem sidder med i forældrebestyrelsen?

Guide til dig der sidder med i en forældrebestyrelse eller et forældreråd

Hvem sidder med i forældrebestyrelsen?

Hvem sidder med i forældrebestyrelsen?

Som forælder er du afgørende for dit barns hverdag – også den del af den, som barnet tilbringer i institutionen. I dagtilbudsloven står, at dagtilbuddene skal samarbejde med forældrene gennem organiserede forældrebestyrelser.

Rammerne for bestyrelsen

Det er kommunalbestyrelsens ansvar at sørge for, at der findes forældrebestyrelser. Men de kommunale retningslinjer kan variere på tværs af kommunegrænser. Kommunalbestyrelsen bestemmer vedtægterne, som de kommunale dagtilbud skal styres efter – det kaldes styrelsesvedtægten.
I vedtægterne kan man læse hvordan ens kommune har valgt at organisere forældrebestyrelsen, fx hvor mange forældre og medarbejdere der er med i bestyrelsen.                           

Hvem er med i forældrebestyrelsen?

Bestyrelsen er sammensat af både forældrerepræsentanter, medarbejderrepræsentanter og leder. Så selvom det hedder en forældrebestyrelse, er det alsidig gruppe, hvor alle parter spiller en vigtig rolle. For at forældres visioner skal blive til virkelighed, kræver det nemlig at jeres idéer kan blive debatteret med både medarbejdere og leder, så de bedre kan overføres til den pædagogiske hverdag efterfølgende.
Forældrerepræsentanter skal være i overtal og har altid stemmeret. Medarbejdere har i nogle kommuner stemmeret. Lederen har aldrig stemmeret og fungerer i praksis som sekretær for bestyrelsen.

Hvor længe er man valgt?

Som forældrerepræsentanter bliver I valgt for en periode, som ofte er på to år eller indtil dit barn går ud. Valget foregår på et forældremøde, hvor alle fremmødte forældre kan stemme.

Hvor mange der sidder i forældrebestyrelsen, er forskelligt. Nogle steder er det svært at finde forældre nok til arbejdet, andre steder står forældrene i kø. Det vigtigste er at have en bestyrelse med forældre, som har tid og lyst til at deltage nogenlunde lige meget. På den måde oplever I at løfte i fælles flok.

Formanden vælges

Når I har valgt en forældrebestyrelse, skal der vælges en formand og eventuelt en næstformand, som kan være stedfortræder for formanden. Nogle steder har formanden ikke mange flere opgaver end de andre medlemmer af bestyrelsen, andre steder skal de indkalde til møder og aftale dagsorden i samarbejde med lederen og orientere den øvrige forældregruppe. Hvordan det er i din kommune, kan du se i kommunens styrelsesvedtægt.

Hvem repræsenterer man, når man kommer med i bestyrelsen?

Som forældrerepræsentant er du valgt af de andre forældre til at repræsentere hele forældregruppen sammen med de andre forældre i bestyrelsen.
Det er vigtigt at huske at man ikke kun taler sit eget barns sag. Enkeltsager bliver heller ikke taget op i bestyrelsen - det gør generelle problemstillinger og oplevelser derimod.

Sådan gør I jer synlige

Som forældrebestyrelse er I bindeled mellem forældre og ledelse og har en vigtig opgave i at formidle de øvrige forældrenes ønsker og oplevelser til ledelsen. Hvis I skal lykkes med det, skal I være synlige over for de andre forældre, så de ved, hvem de skal hive fat i.

I kan for eksempel:

  • Lægge jeres kontaktinfo på intranettet
  • Sætte fotos af bestyrelsens medlemmer op foran børnenes stuer
  • Tage ordet på forældremøder
  • Oprette en fysisk brevkasse på et synligt sted i institutionen
  • Holde café i institutionens åbningstid, hvor de andre forældre kan komme forbi, når de henter

Husk, at synliggørelsen er en opgave, I skal løfte sammen med lederen. I det hele taget er det allervigtigste i dit virke som forældrerepræsentant, at du samarbejder – med lederen, med de andre i bestyrelsen og med de andre forældre.

Se også vores artikel om "Den synlige forældrebestyrelse", hvor de gode råd foldes ud

Forældrebestyrelse eller forældreråd?

Som forælder kan du blive medlem af en forældrebestyrelse eller et forældreråd. Forskellige kommuner organiserer forældrerepræsentanterne forskelligt, derfor beskriver dette afsnit ikke alle modeller, men giver et overordnet billede. Er du i tvivl om, hvordan det fungerer i jeres kommune, så bed eventuelt lederen om at gennemgå jeres model, eller ring til FOLA.

Forældrebestyrelser repræsenterer forældregruppen i en eller flere daginstitutioner. Det gælder både kommunale, selvejende og private institutioner. Bestyrelsen har gennem loven ret til at fastsætte principper, som sætter retning for daginstitutionens arbejde, forældreinddragelse og for anvendelse indenfor budgetrammen – altså hvordan pengene skal bruges.
Bestyrelserne kan oprettes på tværs af tilbud, hvilket ofte ses i forbindelse med kommunale dagplejere, hvor der ikke er så mange forældre hos hver dagplejer. I større kommuner er flere daginstitutioner også ofte samlet under en såkaldt klynge eller et område og her er bestyrelsen sammensat på tværs af matrikler (adresser). Et område kan variere meget i størrelse; nogle steder er der tre matrikler med 100 børn i alt, andre steder 10 matrikler med op til 750 børn.

På hver matrikel kan der så være et forældreråd, som samarbejder med ledelsen og personalet om arrangementer og initiativer i institutionen. Rådet har ikke de samme rettigheder som bestyrelsen, men kan fortælle bestyrelsen, hvad der rører sig, og hvilke ønsker forældrene har. Hver af matriklernes råd har en forældrerepræsentant i områdets forældrebestyrelse. Han eller hun er både den enkelte institutions stemme og arbejder samtidig for alle matriklernes børn.

Har du flere spørgsmål til bestyrelsesarbejdet?

Så kan du altid kontakte FOLAs forældrerådgivere. Vi sidder klar ved forældretelefonen med råd og vejledning til forældre i dag- og fritidstilbud. 
Kontakt os gratis og anonymt på 73707379, fra 9.30-13.30 hver mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

 Kig med, når vi holder gratis webinar om bestyrelsesarbejdet

Psst... Vi uddanner også forældrebestyrelser!

Som forældrebestyrelse er der nogle virkelig gode muligheder for at få indflydelse på ens barns dagtilbud. Men man skal kende sine kompetencer, før man kan anvende dem!
Vi hjælper med at oversætte kompliceret lovstof og formuleringer som "indstillingsret" og "anvendelse indenfor budgetrammen", til konkrete opgaver og handelmuligheder for jer forældre.
Vi styrker samarbejdet internt i bestyrelsen og med resten af huset, så jeres forældresamarbejde kan blomstre til glæde for hele husets familier og personaler. 
Se mere om vores forældrebestyrelseskursus her.

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Raffinaderivej 8, bygn. B, 1.sal, C13
2300 København S.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved