HVEM ER FOLA?

FOLA -forældrenes landsorganisation -samler og styrker forældrenes stemme, så det gode børne,- og ungeliv blomstrer i alle dag og fritidstilbud.

  • Dag og fritidstilbud skal være højt prioriteret på den politiske dagsorden

  • Forældredemokrati og forældresamarbejde skal styrkes i alle dag og fritidstilbud.

  • Der  skal være forældreorganisationer i alle kommuner

  • FOLA  vejleder i og fortolker relevant lovgivning.

Meld dig ind i FOLA her. Vi har både individuelle medlemmer og forældreråd, nævn og bestyrelser

Læs her hvordan vi arbejder og hvad vi mener eller følg os på Twitter og Facebook

Hvordan arbejder vi?

FOLA holder jævnligt møde med politikere, ministerier, embedsværk. Vi sidder med i diverse politiske udvalg, arbejds- og følgegrupper. FOLA er en anerkendt høringspart på børn og ungeområdet. Vi er med tæt på forhandlingerne om finanslov, lovgivning på børneområdet mv.  

Vi indgår konstruktivt og kritisk i dialog om udviklingen af området med styrket fokus på kerneområdet (afbureaukratisering, mere børnetid, styrket grundnormering mv.). 

©2019 by FOLA - Forældrenes Landorganisation. Proudly created with Wix.com