fbpx

Hvordan bliver I synlige i bestyrelsen?

Her kan du få 5 konkrete råd til hvordan I som bestyrelse kommer I kontakt med de øvrige forældre

Hvordan bliver I synlige i bestyrelsen?

Hvordan bliver I synlige i bestyrelsen?

Mange forældre ved faktisk slet ikke, hvem der sidder i deres lokale forældreråd eller i forældrebestyrelsen. Og hvordan taler man så som forældrerepræsentant på vegne af hele forældregruppen? Det er ikke en let opgave.

Hvem repræsenterer man?

Som forældrerepræsentant er du valgt af de andre forældre til at repræsentere hele forældregruppen sammen med de andre forældre i bestyrelsen. Tænk over i sammensætningen af forældrebestyrelsen/rådet at I også repræsenterer forskellige stuer eller afdelinger i institutionen, så der ikke kun sidder 5 forældre fra rød stue.
Det er vigtigt at huske at man ikke kun taler sit eget barns sag. Men det kan man også kun hvis man har en føling med de øvrige forældre. Hvad tænker de? Hvad optager dem?

Læs også hvem der sidder med i forældrebestyrelsen og hvordan man bliver valgt

Sådan gør I jer synlige

Som forældrebestyrelse er I bindeled mellem forældre og ledelse og har en vigtig opgave i at formidle de øvrige forældres ønsker og oplevelser til ledelsen. Hvis I skal lykkes med det, skal I være synlige, så de andre ved, hvem de skal hive fat i. I kan for eksempel:

  • Lægge jeres kontaktinfo på intranettet
  • Sætte fotos af bestyrelsens medlemmer op foran børnenes stuer
  • Tage ordet på forældremøder
  • Oprette en fysisk brevkasse på et synligt sted i institutionen
  • Holde café i institutionens åbningstid, hvor de andre forældre kan komme forbi, når de henter
  • Beskrive jeres arbejde i institutionens velkomstfolder

Kontaktinfo på intranettet

Det er lidt tilfældigt hvem man lige løber ind i, når man kommer og henter og bringer sit barn. Derfor har man brug for en formel kontaktvej til sin forældrebestyrelse.

Kommunikationen i dagtilbuddene er i forvejen rykket over på AULA, og derfor vil det også være oplagt for mange forældre at kontakte jer skriftligt. Men der er dog lige et problem. AULAs system kan godt tillade at forældrebestyrelsen har sin egen profil derinde, men det kræver nogle tekniske krumspring for at få det etableret. Derfor er det langt fra alle institutioner der ved at det er en mulighed. AULA barsler dog med en vejledning som også vil blive tilgængelig her på hjemmesiden, så snart den er færdig.

I mellemtiden vil det være oplagt, at de andre forældre får jeres kontaktoplysninger (mailadresse og evt. telefonnummer). De informationer skal være let tilgængelige. 
Jeres kontaktoplysninger kan både hænge printet ved indgangen, ligge som dokument i AULA og på institutionens hjemmeside.
Nogle ledere har været tilbageholdne med at lægge kontaktinformation på hjemmesiden af hensyn til GDPR regler. Men hvis I som forældre giver tilladelse, så er der ikke noget i vejen for det.

Fotos 

Hvem er så Lucas' mor fra rød stue? Ja, det kan være svært nok at holde styr på børnenes navne, og endnu sværere at holde styr på de andre forældre. Derfor er det selvfølgelig oplagt at hænge et billede op af jer, sammen med jeres kontaktinformationer.

Den fysiske brevkasse

Den er et hyggeligt alternativ til den online kontaktform. Sørg for at den står centralt, at der altid ligger papir og blyant i nærheden (for hvem har det på sig længere?) og at én fra forældrerådet har ansvar for at tømme og læse forældrenes ris og ros.

Tage ordet på forældremødet

Her en en oplagt mulighed for at blive set af de andre forældre og komme i dialog. Aftal med jeres leder at I får ordet 5-10 minutter på det fælles forældremøde. Her kan I fortælle om hvad I arbejder med og spørge de andre forældre om der er emner de ønsker I skal arbejde videre med, fx legepladsen, sommerarrangementer, ture eller afleveringer.

Afhold forældrecafé

Forældre er altid lidt kaffetørstige sidst på eftermiddagen, når de henter deres børn. Og hvis I som bestyrelse eller forældreråd serverer en kop mokka på legepladsen, så får I her mulighed for at møde de andre forældre i et uformelt forum med plads til snak om stort og småt i institutionen. Aftal med lederen at huset donerer kaffe og måske en riskiks til ungerne, og gør lidt reklame for jer selv.

Nogle forældre vil måske møde jer med kommentaren "Jamen vi har ikke noget at klage over!" - Og der er det vigtigt at få afmystificeret forældrebestyrelsens funktion, så I ikke bliver opfattet som et klageorgan, men som en samarbejdspartner der kan hjælpe institutionen med at videreudvikle på gode intitativer. Og forældrekaffen på legepladsen er netop et oplagt sted at tage den snak.

Beskriv jeres arbejde i institutionens velkomstfolder

Mange forældre ved faktisk ikke rigtig hvad bestyrelsens arbejde går ud på og at der overhovedet er et forældreråd eller en forældrebestyrelse. Derfor kan de være en god idé at introducere nye forældre til i institutionens velksomstfolder ved at beskrive hvilket arbejde I laver, hvilken indflydelse I har og hvad man kan bruge jer til. Det kan også gøre det lettere at få forældre til at stille op til valg, når de kender jer allerede fra start.

Hvis ansvar er det?

Husk, at synliggørelsen er en opgave, I skal løfte sammen med lederen. I kan ikke gøre det alene. Hvis forældrerådet og bestyrelsen skal have en ordentlig plads i institutionen kræves det, at hele huset ser værdien i jeres arbejde. Hvis lederen bakker jer op og personalet tænker jer ind som samarbejdspartnere, så vil synlighed ikke længere kun være jeres opgave, men en opgave som huset naturligt løfter sammen.
Når der skal rekrutteres nye medlemmer til forældrerådet,kan pædagogerne på stuerne være med til at sprede budskabet og hvis der er bekymringer hos en forældregruppe, kan lederen pege dem i retningen af bestyrelsen, hvis det ligger indenfor jeres kompetencefelt at hjælpe forældrene. 
Forældrene er nemlig en del af institutionen på linje med børnene, personalet og lederen. Og jo mere vi tænker den tanke, desto nemmere bliver det at skabe synlige forældre og bestyrelser!

Er det svært at komme i kontakt med de øvrige forældre?

Så kan du hente yderligere råd og inspiration hos FOLAs forældrerådgivere, som hver mandag, tirsdag, torsdag og fredag sidder klar til at tage imod spørgsmål.
Vi kan kontaktes på 73707379 fra 9.30-13.30, og kan hjælpe med store som små spørgsmål omkring livet som forælder til børn i dag- og fritidstilbud.

FOLA uddanner også forældrebestyrelser

Som forældrebestyrelse er der nogle virkelig gode muligheder for at få indflydelse på ens barns dagtilbud. Men man skal kende sine kompetencer, før man kan anvende dem!
Vi hjælper med at oversætte kompliceret lovstof og formuleringer som "indstillingsret" og "anvendelse indenfor budgetrammen", til konkrete opgaver og handelmuligheder for jer forældre.
Vi styrker samarbejdet internt i bestyrelsen og med resten af huset, så jeres forældresamarbejde kan blomstre til glæde for hele husets familier og personaler. 
Se mere om vores forældrebestyrelseskursus her.

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Raffinaderivej 8, bygn. B, 1.sal, C13
2300 København S.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved