fbpx

Skiftet fra børnehave til forårs SFO

GUIDES TIL FORÆLDRE

Skiftet fra børnehave til forårs SFO

Skiftet fra børnehave til forårs SFO

Det første skoleår starter! Barnet er spændt, forældrene er spændte, alle er spændte! Vi har som forældre selv et klart billede af vores egen første skoledag og skoletid, fordi det var en stor og betydningsfuld overgang.

Men rent faktisk sker der, for mange børn, et stort skifte flere måneder før 0. klasse begynder. Mange børn er nemlig startet i SFO i løbet af foråret, som en form for opvarmning til skolelivet.

Og hvad laver man så egentlig i en forårs SFO?

Det kan man som forælder godt være i tvivl om – af den simple grund, at de færreste af os selv har prøvet det. Tidligere var det sådan, at man gik i børnehave helt frem til august, hvor skole og SFO startede op på samme tid.

Så med ikke-eksisterende erindringer om tiden i forårs SFO, kan vi forældre godt blive lidt i tvivl, om hvad det egentlig er, vi sender vores børn afsted til! Denne artikel giver dig et kort indblik i, hvad der møder dig og dit barn, når I når første dag i forårs SFO’en/førskolen/fritidshjemmet – ja, kært barn har mange navne!

Forskelle mellem forårs SFO’er

De mange titler en forårs SFO kan have afspejler, at det er et nyere koncept. Derfor kan det også se forskelligt ud fra kommune til kommune, ja selv fra skole til skole - fordi det er kommunerne selv der har besluttet at indføre det og det ikke er rammesat som en del af folkeskole- eller dagtilbudsloven.

Artiklen vil derfor give dig nogle overordnede beskrivelser. Hvis du er i tvivl om, hvordan dit barns skole og SFO har valgt at gribe opgaven an, så kontakt dem få svar på nogle af dine spørgsmål. På den måde er det også nemmere at forberede jer på, hvad der venter jer, når børnehavetiden lakker mod ende.

  • Hvorfor forårs SFO?

De fleste er enige om at indførelsen af forårs SFO’er i bund og grund er en måde for kommunerne at spare penge på, da det er dyrere at have børn gående i børnehave end i SFO. Af den grund arbejder vi i FOLA også aktivt for, at penge og normeringer bør følge børnene, så de ikke oplever, at deres rammer forringes ved skiftet.

Med dét sagt, så er der også en række ting som forårs SFO’en kan. Vigtigst at fremhæve her er; at børnene møder dem de skal starte i 0. klasse med efter sommerferien, at klasserne kan sammensættes på baggrund af de børnefælleskaber der opstår, og at børnene når at vænne sig til livet i en SFO, inden skoletiden begynder.

  •  Hvad laver børnene i forårs SFO’en?

SFO’en er i høj grad kendetegnet ved, at børnene selv kan vælge imellem en række pædagogiske tilbud, fx boldspil i tumlesal, maleprojekt i krea eller konstruktionsleg i LEGO-rummet. Rammerne er derfor langt mere frie end hvad børnene har været vant til fra børnehaven. Men for at hele dagen ikke skal bestå af frie valg for de nye børn i forårs SFO’en, har de voksne ofte tilrettelagt en dag sammensat af både faste og løse aktiviteter. Fx en morgensamling med formiddagsmad, efterfuld af en planlagt leg eller opgave, så frokost og herefter de mere frie valgmuligheder for børnene.

  • Skal forældre med til indkøring?

Man er som forælder med den første dag, som også ofte er en ret kort dag. Allerede dagen efter er nogle børn klar til at være der på egen hånd. Andre har brug for at man er med de første 2-3 dage. De første uger er børnene generelt trætte efter de mange nye indtryk. Så lidt korte dage og en rolig base, når de kommer hjem, er godt givet ud.

  • Hvem er de voksne i SFO’en?

Det er henholdsvis pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere der er ansat i forårs SFO’en. Ofte møder børnene også deres kommende 0.klasses lærer i løbet af foråret. Nogle steder er det struktureret sådan, at voksne fra SFO’en får en fast funktion i skoletiden, når 0. klasse begynder og har nogle faste timer i skoleskemaet, i samarbejde med læreren.

  • Hvordan oplever børnene tiden i forårs SFO?

Det er lige så forskelligt som børn er forskellige. Nogle er meget glade for skiftet og de nye udfordringer og muligheder der følger med. For de børn der følges med en ven eller to fra børnehaven opleves skiftet måske mere trygt, end hvis man starter op uden at kende nogen. Nogle børn har glæde af, at man som voksen hjælper dem med at sætte ord på det de selv går og spekulerer på, fx ”hvordan får jeg en ny ven?”.

På nogle fritidshjem er forårsbørnene for sig selv, andre steder kommer der 0-2 klasser om morgenen og om eftermiddagen. Mødet med de mange store børn kan godt være overvældende, når man går fra at være den største i børnehaven til at være det absolut mindste.

  • Bliver det så nemmere at starte i skole?

Skolestarten er stadig skolestarten, med alt det der følger med. Børnenes forventninger og forestillinger om, hvad det betyder at gå i skole, mødet med læreren, skema, skoletaske og frikvarter - alt det er stadig nyt og en stor mundfuld. Et af argumenterne imod forårs SFO er netop også at børnene på den måde skal to, ret store skift igennem inden for kort tid. Men et af argumenterne for at forårs SFO er en god ting er, at børnene allerede kender hinanden og at de voksne også ofte har sammensat klasserne ud fra de sociale samspil, de har set i løbet af foråret.

SFO er ikke det samme som skolen

Et af de vigtigste råd at give dig, der er forælder til et kommende forårs SFO-barn: Vær tydelig overfor børnene om, at de netop ikke starter i skole. Hvis de har skoletaske og penalhus klar, så kommer de måske ikke rigtig til at bruge det før efter de starter i 0. klasse. Hjælp derfor barnet med at afstemme forventningerne. Nogle børn kan nemlig ende med at blive helt skuffede, når det går op for dem, at SFO-start ikke er lig med skolestart.

Forårs SFO’en er en tid, hvor man skal lære nye børn og voksne at kende, lære nye lege og prøve flere slags aktiviteter; med andre ord vænne sig til SFO livet, inden skolen rigtig går i gang.

Der er flere gode råd at hente om opstarten i forårs SFO

Hvis du stadig har spørgsmål eller emner som du har brug for at få sparring omkring, så kontakt FOLAs forældrerådgivning på 7370 7379 (mandag-fredag 9.30-13.30, onsdag lukket). Forældretelefonen er et gratis og anonymt tilbud, hvor ingen spørgsmål er for små.

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Raffinaderivej 8, bygn. B, 1.sal, C13
2300 København S.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved