fbpx

Skal du vælge vuggestue eller dagpleje?

GUIDES TIL FORÆLDRE

Skal du vælge vuggestue eller dagpleje?

Det kan være en stor beslutning, om dit barn skal gå i vuggestue eller dagpleje. Især når du ikke har sat din fod i et dagtilbud, siden du selv var lille. Hvordan kan du så vide, hvad der er det bedste for dit barn og for familien som helhed?

Tag udgangspunkt i jeres behov

Der kan være nogle store forskelle på en vuggestue og en dagpleje – i størrelse, faciliteter, åbningstider etc.

Det, der fungerer for nogle, gør det ikke for andre. Derfor er det vigtigt at tage udgangspunkt i, hvad der er vigtigst for jer.

Der er både alle de praktiske forhold at tage højde for. Det kan for eksempel være hvor langt væk dagtilbuddet ligger, hvad åbningstiderne er, og hvor mange lukkedage der er.

De praktiske forhold er afgørende for valget for mange, men der er også de mere værdimæssige forhold, du kan overveje. Hvor stor en børnegruppe ønsker du at dit barn skal være del af? Er det vigtigt at dagtilbuddet har et særligt børnesyn? At der er fokus på temaer som bevægelse, kreativitet eller natur? At der er sukkerpolitik?

Sidst, men ikke mindst: Hvilke behov har lige præcis dit barn?

Læs også vores artikel: Hvad skal jeg kigge efter når jeg vælger dagtilbud?

Ikke alle kan vælge frit imellem dagpleje og vuggestue

Først og fremmest er det vigtigt at sætte sig ind i, om man overhovedet har muligheden for at vælge mellem vuggestue og dagpleje.

I nogle kommuner er der en stor kommunal dagpleje, mens der i andre kommuner er flest vuggestuer. Og i nogle landområder kan der være lange afstande til vuggestuen i den nærmeste større by, og dagplejen er derfor et mere oplagt valg.

I større byer kan der være mange vuggestuer tæt på, som man kan vælge i mellem, men ikke så mange dagplejere.

Hvis du overvejer vuggestue

Der findes forskellige slags vuggestuer. De kan være små eller store, vuggestuer i aldersintegrerede daginstitutioner eller rene vuggestuer, kommunale, selvejende, udliciterede eller private. Vuggestuerne kan også have forskellige profiler som fx idræt, kunst eller natur og udeliv.

Når vuggestuen ligger i samme hus som en børnehave, kaldes det for en aldersintegreret daginstitution.

Her er dit barn sikret en plads i børnehaven, når vuggestuetiden er slut. Fordelen er, at du ikke behøver at skrive dit barn op til børnehave senere hen, og at eventuelle søskende kan gå i samme daginstitution i længere tid.

Sådan er der i en vuggestue

I en vuggestue er børnene typisk inddelt i grupper eller stuer, der har en fast personalegruppe tilknyttet. I løbet af dagen er børnene ofte opdelt yderligere og laver noget sammen i mindre grupper – for eksempel at komme på legepladsen, male, synge og andre pædagogiske aktiviteter.

I vuggestuen kan du både møde pædagogisk uddannet personale, medhjælpere og måske også studerende, der er i praktik.

Der er i udgangspunktet altid åbent ud over lørdage, søndage og helligdage samt den 5. juni (Grundlovsdag), den 24. december (Juleaftensdag) og eventuelle lukkedage.

Lukkedage defineres som hverdage, hvor et dagtilbud holder helt eller delvist lukket.

En del af et større fællesskab i vuggestuen

Hvis du vælger en vuggestue, vil dit barn vil få mulighed for at være sammen med flere børn i dagligdagen – både på eget alderstrin og på tværs af alder. Der vil også være flere forskellige voksne omkring barnet, så dit barn kommer til at være en del af et større fællesskab.

Men de mange børn og voksne kan også være en udfordring for nogle børn. Der kan være uro i perioder, og dit barn vil opleve, at der er flere forskellige voksne i dagens løb. Og nogle gange kan det være mere ukendte ansigter, hvis det er vikarer.

Det kan være svært for nogle børn, og det er godt at have med i overvejelserne.

Læs også vores artikel: Sådan giver du dit barn en tryg start

Hvis du overvejer dagpleje

En dagpleje kan enten være kommunal eller privat.

De kommunale dagplejere indgår som en del af pladshenvisningen og man skrives derfor ikke op til én bestemt dagplejer og har dermed heller ikke mulighed for at ønske en specifik dagplejer. Man kan naturligvis altid konakte en dagplejer og spørge om mulighed for at komme på besøg inden man opskriver sin barn til den fælles liste. Men der er ingen garantier i forhold til om det er netop her man ender med at få plads.

Den private dagpleje har sin egen venteliste og man kan godt opskrive sig den private samtidig med at man er opskrevet den kommunale. Den private giver mulighed for at vælge en specifik dagplejer til som man har besøgt på forhånd.

Der kan være forskelle i dagplejernes åbningstider, så undersøg åbningstiderne og tag dem med i dine overvejelser.

Dagplejen kan også være organiseret forskelligt i forhold til, hvordan de samarbejder med andre dagplejere, så det skal man også være opmærksom på. 

Sådan er der i en dagpleje

I en dagpleje foregår pasningen som udgangspunkt i dagplejerens hjem, i nogle tilfælde i børnenes eget hjem.

Dagplejen omfatter få børn – der kan højst godkendes fem børn til én dagplejer og op til ti børn, hvis der er flere dagplejere i hjemmet. Dagligdagen i en dagpleje er præget af det hjemlige miljø. Men ligesom i vuggestuen, arrangerer dagplejeren lege og aktiviteter, der stimulerer børnenes udvikling.

I dagplejen er der ikke nødvendigvis pædagogisk uddannet personale. I mange kommuner er dagplejen organiseret, så der er tilknyttet en uddannet konsulent, som støtter dagplejerne i deres pædagogiske arbejde.

Det vil ofte være sådan, at dagplejeren mødes med andre dagplejere og deres børn i såkaldte legestuer flere gange om måneden. Her har børnene mulighed for at få nye stimuli, for eksempel møde andre børn. Og de kan også lære de andre dagplejere at kende, hvilket kan være en fordel, hvis barnet skal i gæstepleje i forbindelse med sygdom, fridage, ferie, uddannelse eller kursus. 

Én voksen hele dagen i dagplejen

I en dagpleje er dit barn sammen med den samme voksne hele dagen igennem, og det er trygt for et lille barn. Der er få andre børn og typisk mindre uro i løbet af dagen. Da pasningen sker i et privat hjem, vil det også være en mindre kontrast mellem barnets hverdag i eget hjem og i dagplejen. Et andet perspektiv er, at barnet ikke har mulighed for at vælge en anden voksen til, hvis kemien ikke er der mellem dagplejer og barn. Det kan du have med i dine overvejelser.

Når dagplejen er syg, har fri, holder ferie, er på uddannelse eller kursus, skal dit barn i gæstepleje hos en gæstedagplejer. Det er man sikret gennem den kommunale dagpleje. Ved sygdom eller ferie i den private dagpleje, vil man ofte selv skulle sørge for at passe sit barn eller finde alternativ pasning, da der ikke stilles en gæstedagpleje til rådighed. Det kræver derfor at man som familie kan være fleksibel.

Hør mere om opstart og indkøring i podcasten "Indkøring",
hvor psykolog Rikke Yde Tordrup og pædagog Tina Brandt fortæller om den gode og svære start.

Der er gode råd at hente om opstarten i dagtilbud

Hvis du stadig har spørgsmål eller emner som du har brug for at få sparring omkring, så kontakt FOLAs forældrerådgivning på 7370 7379 (mandag-fredag 9.30-13.30, onsdag lukket).
Forældretelefonen er et gratis og anonymt tilbud, hvor ingen spørgsmål er for små.

 

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Raffinaderivej 8, bygn. B, 1.sal, C13
2300 København S.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved