fbpx

Har du tavshedspligt?

Guide til dig der sidder med i en forældrebestyrelse eller et forældreråd

Har du tavshedspligt?

Har du tavshedspligt?

Som repræsentant i en forældrebestyrelse eller et forældreråd har du tavshedspligt. Både mens du er medlem, og når du træder ud igen. 

Det betyder, at du ikke må videregive fortrolige oplysninger og personoplysninger, hverken til familie eller udenforstående. Det kan for eksempel være oplysninger om private, sociale og familiemæssige forhold om børn i institutionen.

Der må ikke drøftes enkeltsager

Tavshedspligten kan virke overflødig, da I alligevel ikke må drøfte personsager i bestyrelsen, men du kan komme til at få personoplysninger, hvis du for eksempel er med i et ansættelsesudvalg, eller hvis der kommer nogle henvendelser fra forældre om børn eller personale.

Ledelsen og personalet har også tavshedspligt og pligt til ikke at udtale sig negativt om deres arbejdsplads. Dette betyder, at ledelsen ikke altid kan fortælle jer om personsager.
Nogle ledere kan i særlige sager synes, at det giver god mening at fortælle bestyrelsen, hvad der foregår – eller de kan komme med så kraftige hentydninger, at I nemt kan gætte, hvem eller hvad det drejer sig om. Husk i sådan nogle tilfælde ekstra godt på din tavshedspligt.

                                                                                                                                                                                                Kig med når vi holder gratis webinar om bestyrelsesarbejdet

Vente med at videregive information

I nogle tilfælde vil ledelsen gerne selv orientere forældrene om en sag som for eksempel personalerokade eller renoveringsprojekter. Her kan I som bestyrelse gå med til ikke at tale om det indtil da – ikke fordi I har formel tavshedspligt, men for at værne om det gode samarbejde.

Tavshedspligt er ikke en mundkurv

Tavshedspligten er ikke en mundkurv, der betyder, at I slet ikke må fortælle noget til nogen om arbejdet i bestyrelsen. I FOLA synes vi, det er ekstremt vigtigt, at I fortæller de andre forældre om arbejdet i bestyrelsen og alle de gode tiltag, I har på vej. Tænk lidt på dig selv som en ambassadør for institutionen, som skal formidle til de andre forældre, hvad der foregår.

FOLA uddanner også forældrebestyrelser

Som forældrebestyrelse er der nogle virkelig gode muligheder for at få indflydelse på ens barns dagtilbud. Men man skal kende sine kompetencer, før man kan anvende dem!
Vi hjælper med at oversætte kompliceret lovstof og formuleringer som "indstillingsret" og "anvendelse indenfor budgetrammen", til konkrete opgaver og handelmuligheder for jer forældre.
Vi styrker samarbejdet internt i bestyrelsen og med resten af huset, så jeres forældresamarbejde kan blomstre til glæde for hele husets familier og personaler. 
Se mere om vores forældrebestyrelseskursus her.

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Raffinaderivej 8, bygn. B, 1.sal, C13
2300 København S.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved