fbpx

Mit lille barn trives ikke – hvad gør jeg?

GUIDES TIL FORÆLDRE

Mit lille barn trives ikke – hvad gør jeg?

At være forælder til et barn, som ikke trives, er noget af det værste, man kan udsættes for som forælder, da man ofte føler sig magtesløs. Det er en stor omvæltning for det lille barn, når det starter i institution.

Men efter indkøring i vuggestue eller børnehave, falder der ofte lidt mere ro på barnet, når det bliver bekendt med rutiner, personale og de andre børn. Der kan være perioder, der er mere travle end andre. Eksempelvis når der er nye børn, der starter op, eller efter en ferieperiode, når stuen går fra at have få børn til igen at blive fuldtallige.

Læs også vores artikel: Sådan giver du dit barn en tryg start

Men selvom der er skiftende perioder, samt op og nedture i en institution, kan der også være tilfælde, hvor et barn slet ikke trives med institutionstilværelsen. Dette ses af og til – både i vuggestue og børnehave. Ofte vil personalet henvende sig til jer, hvis de oplever en ændring i barnets adfærd, som bekymrer dem. Men som forældre kender I jeres barn og dets personlighed bedre end nogen andre og kan derfor også selv holde øje med signaler på mistrivsel.

Tegn på mistrivsel hos små børn

Det vigtigste at have fokus på, er barnets udvikling. Hvordan er barnet i hverdagen? Er udviklingen gået i stå, eller er den pludselig gået tilbage og blevet dér? Eksempelvis, hvis barnet har lært at gå og har gået i et stykke tid, men pludselig kun vil kravle. Eller, at der måske var kommet godt gang i den sproglige udvikling, men at barnet nu pludselig kun vil sige babylyde.

Se også på dit barns reaktioner. Hvordan reagerer de eksempelvis ved aflevering og afhentning? Hvordan er kontakten med de voksne? Hvordan reagerer de andre børn, når dit barn kommer?

Er du i tvivl om dit barns trivsel, og oplever du en ændring i barnets adfærd, bør du bede om et møde med pædagogerne eller med lederen. Trivsel hos børn er en af de store kerneopgaver i en institution og det er derfor lige så vigtigt for personalet, at dit barn trives godt i rammerne, som det er for jer som forældre og for barnet selv.

Tal med pædagogerne om, hvordan de oplever dit barn i løbet af dagen. Synes de, at barnet trives? Det gode samarbejde, mellem institution og forældre, er altid den bedste forudsætning for trivsel. Som forældre har I måske vigtig viden hjemmefra, der kan hjælpe barnet i vuggestuen, og måske har pædagogerne nogle ideer til, hvad I kan arbejde med hjemme. 

Læs også vores guide: Hjælp til det gode samarbejde i dit barns institution 

I bliver måske enige om at starte et forløb og aftaler at lave en handleplan. Det kan også være, at der er behov for en pædagogisk konsulent, som kan se nærmere på stuens hverdag og komme med ideer til, hvordan man bedst kan støtte dit barn. Trives barnet eksempelvis bedst med faste regler og struktur, eller den mere frie leg, og hvad kan man gøre for, at barnet vil opleve mere af det i sin hverdag?

Som forældre har man naturligvis et ønske om, at der skal rettes op på barnets trivsel hurtigst muligt. Derfor kan ideen om at tage barnet ud af institutionen, ofte virke som den letteste løsning. Men det er en stor beslutning at rykke et barn, og hvis den generelle opfattelse af stedet er god, kan man i stedet prøve forskellige tiltag over en periode, for at se om barnets trivsel bliver bedre. Det er naturligvis også vigtigt at overveje, om det er barnet, der ikke trives, eller om det er en fornemmelse, man har som forælder?

Men er du nået dertil, hvor du synes, at du har prøvet alt, uden at møde forståelse fra personalet, kan du kontakte pladshenvisningen og forsøge at få anvist en anden institution.

Hvad kan du selv gøre?

Det vigtigste redskab du har, er din egen intuition, og at du lytter til din mavefornemmelse, når det gælder dit barns trivsel. Har du en følelse af, at noget ikke er, som det burde være, og mistænker du, at dit barn mistrives, så reagér på det. Bed om en samtale med pædagogerne, så har du gjort, hvad du kunne og gjort opmærksom på din bekymring. Hellere reagere én gang for meget end en gang for lidt.

Vær åben overfor de tilbud som institutionen foreslår. Måske vil de gerne engaere PPR (Psykologisk pædagogisk rådgivning). Det er en faglig ekspertisecenter, som pædagoger kan trække på i deres arbejde med børenen, hvis de føler de har brug for hjælp til at løse en opgave. Her kan man som forælder godt blive lidt overvældet ved tanken om at en psykolog eller støttepædagog skal "vurdere" ens barn.
Men prøv at være åben i processen og stol på at alle vil dit barn det bedste og leder efter de ændringer der skal til for at dit barn igen kommer i trivsel.
Måske er det en hjælp at vide at hvis der tilknyttes en støttepædagog til stuen, er fokus ikke kun på barnet, men i ligeså høj grad på, hvordan de voksne kan lave nogle ændringer som tilgodeser barnet. 

Hvis du føler at dit barn har brug for et tilbud (fx talepædagog, motorisk understøttelse el. lign) og du ikke oplever at insitutionen bringer det på banen, må du gerne selv være nysgerrig og opsøgende. 

Hvis du ikke føler at I kan samarbejde om udfordringerne eller vurderer at et skift et det bedste for dit barn, kan du kontakte pladshenvisningen. De hjælper dig med, hvordan man skifter børnehave eller vuggestue, og hvor der er plads.

Har du brug for en snak?

I FOLAs forældrerådgivning lytter vi til dine spørgsmål og bekymringer, og sammen finder vi de muligheder og løsninger, der hjælper dig og dit barn bedst videre. 
Vores rådgivning er gratis og anonym. 

Ring til forældretelefonen på 7370 7379.
Vi holder åbent mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 9.30-13.30.

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Raffinaderivej 8, bygn. B, 1.sal, C13
2300 København S.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved