fbpx

Hvad er et princip?

Guide til dig der sidder med i en forældrebestyrelse eller et forældreråd

Hvad er et princip?

Hvad er et princip?

Måske er du lige valgt til i forældrebestyrelsen, og hører for første gang om 'principper for dagtilbuddet'. Her kan du læse dig til hvad principper indeholder og hvordan man arbejder med dem.

Principper er jeres vej til indflydelse

Som forældrebestyrelse skal I udforme principper for jeres børns institution. Denne del af arbejdet er din mulighed for at dele dine ønsker og ideer for dit barns institution og sammen med ledelsen og personalet at omsætte idéen, så den bliver til et princip.
Et princip er ikke en opskrift på, hvordan pædagoger, dagplejere og medhjælpere skal udføre deres opgaver, men en rettesnor for, i hvilken retning de skal arbejde. Det er en overordnet ramme, som giver leder og medarbejdere forskellige handlemuligheder. I kan for eksempel godt lave et princip, der handler om at jeres institution skal have naturoplevelser som en del af børnenes hverdag. Men I kan ikke lave et princip om, at børnene skal på skovtur en gang om ugen. Det er op til personalet at vurdere, hvordan de bedst arbejder inden for princippet.

Kig med når vi holder gratis webinar om bestyrelsesarbejdet

Som bestyrelse skal I udvikle principper inden for tre forskellige områder i jeres børns institution:

- Dagtilbuddets arbejde
- Forældresamarbejdet
- Børnenes overgang fra hjem til dagtilbud og fra dagtilbud til skole
- Anvendelse af økonomiske midler (eksklusive lønninger og drift)

Se også vores idékatalog til hvordan principperne kan se ud

Sådan griber I det an

Se på institutionen

Principperne skal virke for netop jeres institution. De skal passe til jeres værdier, jeres område, jeres personale og jeres børn. En god øvelse, når I skal lave principper, er at forestille sig, at I viser nye, potentielle forældre rundt. Hvad vil I fremhæve som særligt for netop jer? Hvad vil I gerne have, at de nye forældre kan se, hvis de tilfældigt går forbi en dag og ser ind ad vinduerne? Hvad vil I gerne have, at de tænker om jeres institution? Hvad fik i sin tid jer selv til at vælge institutionen? Hvis I laver denne øvelse sammen, får I sat en masse ord på, hvad der er godt for netop jeres institution, og hvad I gerne vil udvikle og arbejde videre med. Tænk også på principperne som nogle, der vedrører jer forældre. Hvis man laver et princip om god kommunikation, handler det ikke kun om, hvordan personalet skal kommunikere, men også om, hvordan I som forældre optræder i jeres børns institution.

Spørg de andre forældre

Som forældrerepræsentant har du sikkert en særlig interesse i institutionens liv og mange gode ideer til, hvad den skal kunne. Dem skal du selvfølgelig bruge, når I udformer principper. Men det er samtidig vigtigt, at de principper, I vedtager, tager hensyn til alle børnenes behov. Derfor er det en god idé at tage nogle diskussioner med de andre forældre til forældremøder og dermed få input til principperne fra hele forældregruppen.

’Spørg’ børnene

Husk at se princippet ud fra et børneperspektiv. Hvad er deres forskellige behov, hvad efterspørger de med ord og handling? Det kan være givende at spørge børnene, hvad de selv oplever som en god aflevering, eller hvornår de synes det er sjovest at gå i børnehave. Husk også at tænke på alle børnenes aldre, hvis institutionen både rummer vuggestue- og børnehavebørn. I eksemplet med princippet om naturoplevelser kan I for eksempel se på, hvad man har behov for som vuggestue- eller børnehavebarn. De små kan formentlig ikke komme så langt om vinteren, så måske kan princippet formuleres så bredt, at naturoplevelser også kan være i nærmiljøet? Eller naturen kan tages med ind i institutionen, for eksempel i form af små terrarier eller naturfund.

Arbejd sammen

At formulere principper er et gruppearbejde. I skal bruge tid på bestyrelsesmøder til at diskutere både indhold og form, og det kan godt tage noget tid at finde frem til de formuleringer, som alle kan se sig selv i. Arbejdet er dog givet rigtig godt ud, både fordi I bliver mere klar på, hvad I vil, kommer tættere på hinanden og selvfølgelig ikke mindst får formuleret nogle principper, som leder og medarbejder kan arbejde efter.

Formuler et passende princip

Et princip kan være på nogle få sætninger eller længere. Det kommer helt an på jeres temperament og hvad der passer til jeres institution. Der er frit slag, og man behøver ikke være forfatter for at kunne formulere et godt princip. Så længe hensigten er klar, og princippet kan omsættes i pædagogik, er det godt nok.

DETGOD1

 

Fra princip til praksis

Når I har formuleret princippet, er det op til de ansatte i institutionen at leve det ud praktisk; det er dem, der finder ud af, hvordan dagen organiseres, hvilke aktiviteter børnene skal lave, og så videre. I kraft af deres uddannelse og erfaring har de pædagogiske metoder og faglig viden til at gøre dette, og det er ikke meningen, at I som forældrebestyrelse skal diktere dagligdagen. Lederen skal selvfølgelig sørge for, at de metoder personalet bruger, passer til de principper, I har vedtaget. Men hvordan de konkret gør, er deres faglige valg. Som forælder kan du muligvis blive lidt overrasket over, hvordan et princip ser ud i hverdagen. Du havde måske forestillet dig det anderledes. Prøv at have tillid til at leder og personale ved, hvad de gør. Hvis du bliver i tvivl, så spørg ind på en respektfuld måde, gerne til et bestyrelsesmøde og ikke midt i situationen. Det er lederens opgave løbende at fortælle bestyrelsen hvordan principperne leves ud i praksis.

Bliver principperne så til virkelighed ude på gul og blå stue?

Husk, at I til enhver tid kan tage et princip op på et bestyrelsesmøde og spørge til hvordan det går med det. I kan spørge hvordan der bliver arbejdet med for eksempel udeliv, hvad er der i støbeskeen, og hvilke udfordringer er der? Principperne skal ud at leve i praksis og selv om I ikke skal føre tilsyn, står det jer frit for at spørge til dem.

FOLA uddanner også forældrebestyrelser

Som forældrebestyrelse er der nogle virkelig gode muligheder for at få indflydelse på ens barns dagtilbud. Men man skal kende sine kompetencer, før man kan anvende dem!
Vi hjælper med at oversætte kompliceret lovstof og formuleringer som "indstillingsret" og "anvendelse indenfor budgetrammen", til konkrete opgaver og handelmuligheder for jer forældre.
Vi styrker samarbejdet internt i bestyrelsen og med resten af huset, så jeres forældresamarbejde kan blomstre til glæde for hele husets familier og personaler. 
Se mere om vores forældrebestyrelseskursus her.

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Raffinaderivej 8, bygn. B, 1.sal, C13
2300 København S.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved