fbpx

Fritidspædagogik

Læs her om FOLAs holdning til hvordan man kan løfte fritids- og klubområdet

Mistrivsel blandt børn og unge vokser

Glæde, frihed, hygge, fællesskaber, sammenhold, venskaber, tillid, ligeværd er grundværdier i et godt livMen livskvalitet er noget, man skal lære at bygge op og fastholde, men det er ikke altid helt nemt. Måske er det endda blevet sværere? Børn og unges trivsel er presset. Vi ser flere og flere rapportersom fortæller os at de i stigende grad føler sig ensomme, ulykkelige og stressede. Som forælder er det ubærligt at have et barn, som indgår i den statistik. Der er også forældre, som ikke selmagter opgavenDet skal vi også italesætte. Men vi løser ikke problemet ved at kaste med skyld. Hvis vi skal hjælpe vores børn og unge, så skal vi gøre noget nu allesammen sammen– og forældrene skal drages med ind i løsningen.

Investeringer i fritid er en samfundsinvestering  

I FOLA tror vi på, at en del af løsningen er at investere i de pædagogiskefritidsmiljøer- SFO, fritidshjem og klubber. Her findes de sunde fællesskaber, som et alternativ til ensomhed og passivitet eller på den store skala som et værn mod kriminalitet og radikalisering. Vi har her de bedste muligheder for at børn og unge kan indgå i frivillige, sunde og velorganiserede fællesskaber, hvor de i trygge rammer lærer aktivt at skabe værdi i deres liv. Hvis vi vil fremme de sunde kerneværdierne i vores demokrati, skal vi fokusere på fællesskaberne

Hvem gider lige demokratiet, hvis man føler sig udenfor?     

Minimumsnormeringer på fritidsområdet 

SFOer og fritidshjem lægges grundstenene til at fortsætte i klub. Hvis SFOer og fritidshjem reduceres til opbevaring efter skoletid frem for at være en pædagogisk tilrettelagt rammehvor man lærer de små at tage ansvar for deres fritid, så er sandsynligheden for at klubben senere bliver valgt fra stor. I klubalderen handler det ikke om pasning, her er det lysten til at være med, der tæller. Det kræver passende aktiviteter, dygtige medarbejdere og at børn og unge i høj grad bliver inddraget og får max mulighed for medbestemmelse. Vi har rammernemulighederne og teorierne på plads; vi har endda personer, som er uddannet til at løfte den fritidspædagogiske indsats, men der er bare alt for få ansat.

En opgørelse fra VIVE afslører at normeringen er katastrofal og at der nogle steder i landet er op til 43 børn pr voksen. Det er helt utrilstrækkeligt og minimumsnormeringer bør være en del af løsningen- præcis som den er blevet det på dagtilbudsområdet.

Forældresamarbejde er som altid afgørende

Samarbejdet med forældrene er som altid afgørende. Men alligevel ser vi, at forældrene fratages deres mulighed for at få indflydelse på et tilsvarende niveau som i dagtilbud og skoleda der ikke er bestyrelser i SFO, fritidshjem og klubber. Det er et uheldigt signal at sende, hvis vi gerne ser forældrene melde sig mere på banen.

Normeringerne er også mange steder så dårligeat også det uformelle forældresamarbejde er presset. Samarbejdet bliver nemt mere komplekst jo ældre børnene erog især når børnene og de unges deltagelsen er frivillig. Vi mister dem nemt, når der opstår problemer, og så er risikoen for at de ender i de triste statistikker højere. Der skal være voksne nok omkring børn og unge – både forældre og professionelle - som rækker ud og hjælper dem tilbage i fællesskaberne

Vi har med vores fritidstilbud de mest fantastiske rammer til løse netop den opgave, derfor skal vi investere her, hvis vi vil trivselsproblemerne til livs.  

Fritidspædagogik FOLA

FOLA ARBEJDER DERFOR FOR BEDRE FRITIDSTILBUD
VED AT SÆTTE FOKUS PÅ:

  • Et øget politisk fokus på fritidsområdet både nationalt og lokalt
  • Selvstændig lovgivning for fritidspædagogik  
  • Oprettelse af nationalt partnerskab på fritidsområdet (som der er på skoler og i dagtilbud. Medlemmer: Ungdomsringen, BUPL, FOA, Skole & Forældre, Ungdomskolerne og FOLA 
  • Maks loft på forældrebetaling i SFO svarende til dagtilbud (25% af udgiften)
  • Bedre normering på fritidsområdet 
  • Flere børn og unge skal bruge fritidstilbuddene   
  • Oprettelse af selvstændige forældrebestyrelser i SFOer og i klubber
  • Vandtætte skodder mellem skolens og SFO/Klubbens budget.  
  • Stærkt samarbejde mellem fritidsinstitutioner og skole (undervisningdel)

 

FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Raffinaderivej 8, bygn. B, 1.sal, C13
2300 København S.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved