fbpx

Vi arbejder for

Et styrket forældresamarbejde og bedre vilkår for landets dag- og fritidstilbud

I FOLA arbejder vi for bedre børneliv og mere forældredemokrati

Vi er forældrenes stemme

FOLA er interesseorganisation for forældre til børn i pasningstilbud. Det vil sige børn i dagpleje, vuggestue, børnehave, integrerede institutioner, SFO'er, fritidshjem og klubber.  

Forældre spiller en vigtig rolle

Vi arbejder for, at forbedre vilkårene i de danske dagtilbud, fritidsordninger og klubber. Det gør vi i høj grad ved at styrke samarbejdet mellem forældre og personale, fordi det gode samspil er altafgørende for vores børns trivsel.
Vi mener, det er vigtigt, at forældre bliver en aktiv del af deres børns pasningstilbud, så vi i fællesskab kan løfte opgaven med at skabe gode vilkår for samfundets mindste borgere. 

FOLA styrker forældredemokrati og forældresamarbejde 

Dagtilbudsloven beskriver, at forældre spiller en aktiv rolle i dag- og fritidstilbuddene.Vi arbejder derfor for, at forældre får mere indflydelse. Vi rådgiver forældre i deres rettigheder og i tilgange til det gode samarbejde. Vi uddanner forældrebestyrelser og forældreråd til at løfte opgaven og vi hjælper med at organisere lokale forældreorganisationer i de enkelte kommuner, så de opnår politisk indflydelse.

Vi tager forældrenes perspektiv med ind på borgen

FOLA taler med et bredt forældremandat der repræsentarer hele landet. Vi minder politikerne om forældrenes perspektiv, når der lovgives på området. Vi er høringspart på alle relevante udvalg under børne- og undervisningsministeriet. Derudover er vi en aktiv stemme i den offentlige debat.

En stor stemme gør en forskel

Jo flere vi er, desto mere bliver de nødt til at lytte på Christiansborg. Og vores indsats skaber synlige resultater på området, hvor vi allerede har fået vigtige standpunkter igennem i lovgivningen om minimumsnormeringer, tilsyn mm. 

Læs i vores politikker om, hvordan vi arbejder for Danmarks forældre og børn

KVALITET I DAGTILBUD

KVALITET I DAGTILBUD

FOLA's holdning til kvalitet i dagtilbud samt indsatser, som FOLA arbejder aktivt for.

Læs mere
RET TIL BARN SYG

RET TIL BARN SYG

FOLA's holdning til ret til barn syg ved almen sygdom samt indsatser, som FOLA arbejder aktivt for.

Læs mere
BØRN OG UNGES TRIVSEL

BØRN OG UNGES TRIVSEL

FOLA's holdning hvordan vi forebygger og afhjælper mistrivsel blandt børn og unge.

Læs mere
STORE INSTITUTIONER

STORE INSTITUTIONER

FOLA's holdning til store institutioner samt indsatser, som FOLA arbejder aktivt for.

Læs mere
FRITIDSPÆDAGOGIK

FRITIDSPÆDAGOGIK

FOLA’s holdning til fritidsområdet samt indsatser, som FOLA arbejder aktivt for.

Læs mere
SKOLEUDSÆTTELSE

SKOLEUDSÆTTELSE

FOLA's holdning til skoleudsættelse samt indsatser, som FOLA arbejder aktivt for.

Læs mere
TILSYN

TILSYN

FOLA's holdning til tilsyn i dagtilbud samt indsatser, som FOLA arbejder aktivt for.

Læs mere

Fandt du ikke, hvad du ledte efter? Eller vil du høre mere om vores arbejde?

Ring til FOLAs sekretariat på telefonnummer 73 70 73 77

Vi er klar til at hjælpe dig!FOLA - logo

Forældrenes Landsorganisation
Raffinaderivej 8, bygn. B, 1.sal, C13
2300 København S.

E-mail: fola@fola.dk
Hovednummer: 73 70 73 77

Presse: 40 12 98 09

 

Følg os

© 2020 FOLA, All rights reserved