©2019 by FOLA - Forældrenes Landorganisation. Proudly created with Wix.com

Hvordan arbejder vi?

FOLA holder jævnligt møde med politikere, ministerier, embedsværk. Vi sidder med i diverse politiske udvalg, arbejds- og følgegrupper. FOLA er en anerkendt høringspart på børn og ungeområdet. Vi er med tæt på forhandlingerne om finanslov, lovgivning på børneområdet mv.  

Vi indgår konstruktivt og kritisk i dialog om udviklingen af området med styrket fokus på kerneområdet (afbureaukratisering, mere børnetid, styrket grundnormering mv.). 

 

Så når du melder dig eller jeres institution ind i FOLA, så støtter du vores arbejde med at få politikere, medier og andre relevante i tale. Vi taler med dem om hvordan vi skaber de bedste dag,- og fritidstilbud og hvordan vi skaber gode forhold for børnefamilier i bredere forstand.


 

Hvad mener vi?

FOLA arbejder for gode forhold for børn og unge: 

  • Minimumsnormeringer 

  • Hensigtsmæssige gruppestørrelse der sikrer ro og nærvær 

  • Regler for inde- og udemiljø, indeklimaet, pladsforhold, støj, kemiske stoffer, inventar og hygiejneforhold 

  • Børns skal sikres et godt psykisk ’arbejdsmiljø’ (legemiljø) 

  • Børnenes trivsel og udvikling skal prioriteres  

 

FOLA arbejder for at forældredemokrati og forældresamarbejde skal styrkes :

  • Vi rådgiver og vejleder forældre i principielle sager i forhold til deres børns institutioner 

FOLA arbejder for lokale forældreorganisationer i alle kommuner: 

  • Vi hjælper med opstart og drift af lokale forældreorganisationer.

  • Vi tilbyder sparring, vidensdeling og rådgivning. 

  • Vi tilbyder også at understøtte den daglig drift med organisering, medlemssystem, politisk interessevaretagelse og samarbejdsaftaler med kommunerne mv. 

Organisationen drives af en demokratisk valgt bestyrelse. Bestyrelsen består af frivillige, engagerede forældre, der brænder for at gøre en forskel for børn og unge.