Hvad mener vi?

FOLA arbejder for gode forhold for børn og unge: 

  • Minimumsnormeringer 

  • Hensigtsmæssige gruppestørrelse der sikrer ro og nærvær 

  • Regler for inde- og udemiljø, indeklimaet, pladsforhold, støj, kemiske stoffer, inventar og hygiejneforhold 

  • Børns skal sikres et godt psykisk ’arbejdsmiljø’ (legemiljø) 

  • Børnenes trivsel og udvikling skal prioriteres  

FOLA arbejder for at forældredemokrati og forældresamarbejde skal styrkes :

  • Vi rådgiver og vejleder forældre i principielle sager i forhold til deres børns institutioner 

FOLA arbejder for lokale forældreorganisationer i alle kommuner: 

  • Vi hjælper med opstart og drift af lokale forældreorganisationer.

  • Vi tilbyder sparring, vidensdeling og rådgivning. 

  • Vi tilbyder også at understøtte den daglig drift med organisering, medlemssystem, politisk interessevaretagelse og samarbejdsaftaler med kommunerne mv. 

Organisationen drives af en demokratisk valgt bestyrelse. Bestyrelsen består af frivillige, engagerede forældre, der brænder for at gøre en forskel for børn og unge. 

©2019 by FOLA - Forældrenes Landorganisation. Proudly created with Wix.com